Pályázati kommunikáció – 2019

A kedvezményezett neve: ALMAVIRÁG ÖSSZEFOGÁS, Értékteremtő Szociális Szövetkezet
A projekt címe: Kincsesbarlang – Adományboltok üzemeltetése Gyöngyösön
A szerződött támogatás összege: 14 935 000 Ft
A projekt teljes költsége: 15 273 667
A támogatás mértéke (%-ban): 97,78%
A projekt kezdete: 2018.02.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.01.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2017-00129

A projekt tartalmának bemutatása:
Projektünket 2018.02.01-jén indítottuk. A projektben 1 fő projektmenedzser, valamint 1 fő pénzügyi menedzser tevékenykedett megbízásos jogviszony keretén belül. Valamint 1 fő szakmai vezető tevékenykedett heti 20, illetve 1 fő szakmai koordinátor heti 40 órás munkaviszony keretén belül. A projektben 3 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag – új munkavállaló számára teremtettünk munkahelyet. Az első időszakban megtörtént az újonnan felvett munkavállalók megismertetése a szervezetünk céljaival, szellemiségével, illetve a projekt célkitűzéseivel és konkrét munkakörükkel. A szakmai vezető folyamatosan segítette a hátrányos helyzetű célcsoporttagokat a különböző rész-munkafolyamatok elsajátításában. Az újonnan felvett munkavállalók mindegyikének munkaköre bolti eladó. A projektidőszak alatt a célcsoporttagok számára 40 órás állásmegtartó workshop került megrendezésre, amely a személyközi-, vállalkozói kompetenciák, illetve az együttműködési készség és a kommunikációs készség megszerzésére, fejlesztésére irányult. Ezen kívül 20 órás kommunikációs workshopon is részt vettek az új munkavállalók, ahol azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése történt meg, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperáció képességére, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklási és értékelési képességre irányult, illetve a szociális kompetenciák fejlesztése valósult meg. A projekt keretében beszerzésre kerültek a munkavégzés gördülékenységét biztosító notebookok és a szükséges szoftverek, tabletek, bolti kamerarendszer, salgópolc-rendszer illetve grafikai-és szórólaptervezésre és honlap létrehozására fordítottunk összeget a támogatásból a minél szélesebb nyilvánosság elérése érdekében.